Podzemni habitati Slovenije se s približno 210 vrstami kopenskih in 240 vrstami vodnih podzemnih živali uvrščajo med najbogatejše na svetu. Podzemne živali ali troglobionti so prilagojene za življenje v temi. Največkrat so brez oči ali so te močno reducirane, nimajo kožnega pigmenta, pri gibanju in iskanju hrane v temnem okolju pa si pomagajo s podaljšanimi okončinami. K bogastvu slovenskega podzemlja pomembno prispevajo tudi dolenjske jame, še zlasti ob Krki in na plitvem krasu Bele krajine, kjer so bili najdeni številni nižji raki in vodni polži.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Naša edina jamska pijavka