Drevesa so v preteklosti pomembno sooblikovala naša mesta, vasi in zaselke. Sadili smo jih ob mestnih ulicah, na mestne trge, tržnice, v grajske parke, ob cerkve, mestne vpadnice, kot obcestne drevorede tudi zunaj naselij, na gostilniške vrtove in kot hišna drevesa. Sadili smo jih za okras, senco, zaščito domov, na primer pred strelo, in zaradi njihovih plodov ali celo iz bolj mističnih razlogov. V registru naravnih vrednot imamo na širšem območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja vpisanih kar 118 dreves ali skupin dreves z izrednimi razsežnostmi ali posebnim pomenom v prostoru.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Lorberjev hrast