Z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi se je izoblikovala veriga akumulacijskih bazenov. V reki so se zgodile velike spremembe: zmanjšala se je hitrost vode, na rečnem dnu se kopičijo organske in anorganske usedline. Akumulacijska jezera so sicer pretočna, vendar se je vodno okolje spremenilo, tako da vpliva na življenje in razširjenost večine živalskih vrst, najbolj pa na ribe hitro tekočih rek.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Drugačen pogled na Savo s Šentvida