Čast in slava trebanjskih jam pripada Veliki in Mali jami v Bukovju, v katerih domačini od nekdaj iščejo prehod, ki naj bi vodil vse do Dobrniča, ter brezno, v katerem kamen v globino poleti do vodnega toka. Jami se odpirata v strmem pobočju pod vrhom Bukovja nad Trebnjem, do vhodov pa vodi celo markirana pot. Vodoravna rova obeh jam nakazujeta, da gre za nekdanja izvira.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Drobnovratnik iz Velike jame