Starejšeželeznodobna gomila XVI na Kapiteljski njivi v Novem mestu je bila raziskana leta 2004. Gomila, žal danes v konfiguraciji terena neopazna, v tlorisu nekoliko ovalne oblike, velikosti 16 x 14 m, je vsebovala še 40 pokopov. Gomila je bila v uporabi skoraj 300 let. Najstarejši ohranjen grob v gomili je centralni grob kneginje (XVI/34) in predstavlja razkošno nošo dame starejše železne dobe v drugi polovici 7. stoletja pr. n. št.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Bronasto-železna fibula