Belokranjska posebnost slovenske krasoslovne terminologije so zjoti, narečni izraz za jame z velikimi vhodi. Zabeležene lokalne različice imena so tudi djud, džod in zjut. V drugih delih Slovenije so tovrstne jame imenovane kot zijalka, v Suhi krajini pa kot skedenji. Največkrat gre za lažje dostopne jame z vodoravnimi in poševnimi rovi. V katastru jam je vpisanih prek 30 zjotov, večino jih najdemo na močno zakraseli Poljanski gori, podaljšku Kočevskega roga. Vsak ima svojo zgodbo in je na svoj način povezan z bližnjimi domačini, ki so jih občasno uporabljali za različne namene.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Belokranjski zjoti