Vedno smo zadovoljni, restavratorji in tudi naročniki del, ko slika po končanih restavratorsko-konservatorskih posegih zapusti našo delavnico in se vrne na svoje mesto, v našem primeru v zakristijo novomeške stolnice. Gre za prelepo sliko Janeza Wolfa Marija z Jezusom in majhnim Janezom Krstnikom, nastalo med letoma 1872 in 1875. Janez Wolf, rojen v Leskovcu pri Krškem, je bil eden najuglednejših slovenskih cerkvenih slikarjev 19. stoletja, sicer pa predstavnik nazarenske smeri. Njegovo težišče je bilo na stenskem slikarstvu, dela v olju, okrog 90 slik, pa so manj znana. Ena teh je tudi naša slika, ki sodi v obdobje, ko je dosegel vrhunec idealizma z monumentalnimi oltarnimi deli.preberite več »
več … DL: Naša kulturna dediščina – Slika Janeza Wolfa