V Prigorici pri Ribnici so krajani še danes, 165 let po njegovem rojstvu, močno ponosni na Ignacija Merharja, brkatega in klenega moža. Ni bil le gostilničar in posestnik, kar 35 let je županoval v Dolenji vasi. Pomagal je tudi, da se je tukajšnje šolstvo postavilo na noge. Bil je tudi buditelj zatiranja Slovencev in druženja vseh gasilcev pod slovenskim praporom. O njem je v kroniki Gasilskega društva Ljubljana mesto zapisano: »Leta 1880 je na 10. obletnici Freiwilige Feuerwehr Leibach ‘Lepi Nace’ poveljeval svojim možem, gasilski četi iz Dolenje vasi, slovensko. Šok za tedanjo nemškutarsko Ljubljano, šok za Avstro-Ogrsko.« Še posebej, ker so Nemci in njim privrženi gasilci do slovenskega poveljevanja zavzeli zelo strogo stališče.preberite več »
več … DL: Naš junak – Nace Merhar, gasilski Rudolf Maister