V sicer obširnem in preglednem poročilu za novinarsko konferenco, ki jo je sevniški župan Srečko Ocvirk sklical 4. novembra, v mesecu, v katerem svoj praznik praznuje sevniška občina, je bilo obilo informacij o dosežkih in načrtih občine. Toda niti besedice o nasedli investiciji – atletskem stadionu za Kopitarno, katerega usoda pa zanima veliko Sevničanov, tudi naših bralcev. Zato smo zastavili Občini Sevnica nekaj vprašanj glede poteka te velike naložbe, ki je na precej vodnatem, zamočvirjenem zemljišču povsem zastala.preberite več »
več … DL: Naložba se zatika – Stadion je obtičal v močvirju