Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi je s 300 prebivalci v 14 vaseh ena od 13 v črnomaljski občini. Je zelo razgibano območje, ki mu prepoznaven pečat dajejo številna društva: od gasilskega do turističnega, šahovskega in ne nazadnje kulturnega.preberite več »
več … DL: Kulturna zavest in izražanje – Vsestranskost položena v zibelko