Družba TiPS sodi med najuspešnejše srednje velike gospodarske družbe v krški občini. Njen začetek sega v leto 1969, ko je Stane Pustavrh odprl kleparsko in ličarsko delavnico, v kateri so kmalu začeli izdelovati izdelke, kot so vlečne kljuke za osebna vozila in tovorne prikolice. Delo in znanje so vedno nadgrajevali in enostavnejšim proizvodom so kmalu sledili prvi proizvodi za letališča. Sodelovanje z letališči je prineslo nove dimenzije, nove potrebe, nove izzive in tudi uspehe. Z osamosvojitvijo Slovenije so se takrat že družbi z omejeno odgovornostjo odprla vrata letališč tudi izven meja, hkrati pa so ponesli ime podjetja in tudi…
na DL: Korona močno prizadela letalsko industrijo