Med Dvorom in Sotesko država načrtuje kolesarsko pot, ki bo del daljinske kolesarske povezave od Škofljice do Novega mesta – Prvi del kolesarske poti ob državni cesti, drugi pa na brežini nad njo – Gradnja predvidena v letu 2027preberite več »
več … DL: Kolesarska pot od Dvora do Soteske – Kolesarje umakniti s prometne ceste