Pravilno ukrepanje rejca ob napadu zveri je eden ključnih dejavnikov uspešne določitve povzročitelja škode. Ključni so takojšnja prijava napada (škode) ter zaščita kraja dogodka in znakov napada. Pravilna določitev povzročitelja napada je pomembna za določitev odgovornosti povračila odškodnine in nadaljnjih ukrepov zaščite, ki so nujni za preprečitev nadaljnjih škod. V Sloveniji so prisotne vse vrste velikih zveri srednje Evrope. Najbolj problematične vrste so medved, volk, evrazijski šakal, ris in lisica.preberite več »
več … DL: Kmetijsko svetovanje – Ravnanje rejcev po napadu zveri