Zdravnik Željko Pleša, specialist splošne medicine iz zdravstvenega centra Aristotel v Krškem, je prejel naziv moj družinski zdravnik 2021, in sicer v izboru Moj zdravnik, ki so ga že petindvajsetič organizirali pod okriljem revije Viva. Leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu in leta 1988 uspešno opravil strokovni izpit. Tri leta je delal v Zdravstvenem domu v Zaprešiču kot zdravnik v urgentni službi, nato šest let v šolskem dispanzerju. Specializacijo za družinskega zdravnika je uspešno končal z izpitom leta 2000 v Zagrebu in potem nadaljeval delo kot družinski zdravnik v Zdravstvenem domu v Zaprešiču. V sklopu preventivnega dela je bil strokovni sodelavec v oddajah o preprečevanju odvisnosti na radiu Zaprešič, deloval je kot svetovalec za družinske probleme, sodeloval s Centrom za odvisnosti Klinične bolnišnice Vrapče in Sestre milosrdnice ter izvajal metadonski program. Leta 2004 je opravil dodatno izobraževanje s področja denzitometrije (merjenja kostne gostote).preberite več »
več … DL: Intervju – Željko Pleša, moj družinski zdravnik 2021: Človek se zdravi sam. Jaz mu le pomagam.