Kar 47 let naj bi živela brez vsakršne hrane – Trume vernikov na mestu prikazanja – Pričakujejo pritrdilen odgovorpreberite več »
več … DL: Gorska Lenčka blažena?