Vinogradniška območja vse bolj postajajo spalna naselja – Kulturni dediščini, kakršne ni najti nikjer na svetu, se dela nepopravljiva škoda – Zakon je jasen, praksa pa? – Civilna iniciativa za ohranitev slovenskih goric predlaga ukrepe in nadzorpreberite več »
več … DL: Da ne bo prepozno – Zidanic je vse več, trt pa vse manj