Med najzaslužnejšimi prostovoljci za delo v RKS se je ob koncu lanskega leta znašla tudi Ada Udovč iz Bele Cerkve. Območno združenje RKS Novo mesto ji je dodelilo bronasti znak. Ada Udovč je prostovoljka že dvajset let. Rada obiskuje starejše ljudi in jim nudi podporo in pomoč. Včasih je dobrodošel le pogovor in klepet, a tudi za to si je treba vzeti čas. Ada je dejavna tudi v Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev – na njihovih dogodkih jo je pogosto videti s fotoaparatom v rokah, saj vestno beleži društveno dogajanje. preberite več »
več … DL: Ada z bronastim priznanjem