V petek, dne 10.5.2024, je v Beli krajini, in sicer v gozdnem revirju Metlika, natančneje v Svržakih na kmetiji Andreja Dragovana, potekala delavnica in prikaz nege mladega gozda in varstva gozdov. Delavnica je bila organizirana s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Krajevne enote Semič-Metlika. Delavnico je vodil revirni gozdar Gregor Žunič, v pomoč pa mu je bil Uroš Vranešič – vodja Krajevne enote Semič-Metlika. Delavnice so se udeležili člani Društva lastnikov gozdov Metlika in ostali zainteresirani lastniki gozdov. preberite več »
več … Delavnica iz nege in varstva gozdov v gozdnem revirju Metlika