Družba za avtoceste RS (Dars) ima v letošnjem načrtu številne investicije, med drugim tudi začetek gradnje in aktivnosti na 3. razvojni osi – jug, poleg Novega mesta tudi aktivnosti v Beli krajini. Za investiciji imajo letos skupno na voljo 149 milijonov evrov, kar je 2,2-krat več kot v letu 2021, ko so porabili okoli 68 milijonov evrov. Od letošnjih načrtovanih 149 milijonov evrov bo za novogradnje namenjeno 74 milijonov in za obnove cest 75 milijonov evrov. Trenutno najpomembnejši investiciji Darsa na področju novogradenj sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in severnega dela tretje razvojne osi, med Velenjem in Slovenj Gradcem. V letu 2022 pa načrtujejo tudi začetek gradnje še na južnem delu tretje razvojne osi, na petkilometrskem odseku med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek (Revoz). Več o celotni trasi lahko preberete na povezavi: Trasa 3. razvojne osi – jug v celoti  Tretja razvojna os – jug Za odsek Novo mesto–Osredek je bila objavljena druga faza razpisa za pridobitev izvajalca del. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano oktobra lani, žal pa je bila vložena tudi tožba na upravno sodišče. Tožba pomeni zamik predvidenega začetka del, ki je bil načrtovan v začetku spomladi 2022. Tožbo je vložila novomeška Civilna iniciativa Mačkovec – Ločna, za katero stoji tudi Društvo Novo mesto. Predsednik društva je konservator dr. Tomaž Golob, zaposleni v Zavodu za kulturno dediščino Novo mesto. Člani društva so: Saša Mikec, Slavka Štemberger, Tina Cigler, Slobodan Novaković, Mitja Simič in Judita Podgornik Zaletelj (vir). Civilna iniciativa ima na svoji spletni strani zapisano, da…
več … Dars: Med glavnimi investicijskimi projekti v letu 2022 tudi 3. razvojna os – jug