Letošnji dan za kakovost izobraževanja odraslih smo zaposleni na ZIK-u Črnomelj obeležili skupaj s člani Sveta zavoda in Komisijo za kakovost ZIK. Bili smo trajnostni in skrbeli za svoje zdravje, saj smo kolesarili do podjetja Paklog pakiranje in logistika d.o.o..preberite več »
več … Dan za kakovost – priložnost za povezovanje v okolju