Župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru izpostavil: »Danes izkazujemo spoštovanje in hvaležnost našim dragim in tudi vsem tistim, znanim in manj znanim ljudem, ki so z ustvarjalnostjo, delom, znanjem, inovativnostjo, pogumom, vztrajnostjo, žal pa tudi z žrtvovanjem svojih življenjem, pripomogli, da danes kot samostojen in svoboden narod živimo vrednote, za katere so se borili in uživamo sadove njihovega dela. Danes je dan, ko se spominjamo, da nam nekoč ne bo žal. Žal za priložnostjo, ki jo nismo izkoristili. Za trenutkom, ki ga nismo znali ovrednotiti. Za potjo, ki jo nismo želeli prehoditi. Zato je danes tudi dan samoizpraševanja, upanja in samoodločanja, v katerem ne bo prostora za obžalovanje.« Komemoracij so se udeležili tudi  predsedniki svetov krajevnih skupnosti, med drugim Štefan David, KS Šmihel, Katja Petković, KS Ločna-Mačkovec in Mira Retelj, KS Drska,  predstavniki veteranskih organizacij,  Anton Klobčaver, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska, Vasilije Maraš, predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Alojz Trontelj, namestnik predsednika Policijsko veteranskega društva Sever in Jožica Jožef Beg, podpredsednica Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.  
več … Dan spomina na mrtve obeležili s polaganjem vencev in komemoracijami