Člani črnomaljskega bčinskega sveta so se včeraj sestali na tretji redni seji, v občinski sejni sobi, obravnavali so 11 točk dnevnega reda. Med drugim so obravnavali občinski proračun za leto 2023 in sprejeli predloge kandidatov za priznanja občine za leto 2022. Proračun za leto 2023 so člani sveta obravnavali v prvem branju, kar pomeni, da ta še ni dokončno potrjen, gre za prvo različico in so možne še spremembe. Občina v letu 2023 načrtuje 25,4 milijona evrov prihodkov, od tega kar 11,2 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Odhodki so načrtovani pri 28,9 milijona evrov, od tega kar 15,5 milijona evrov za investicije, največ za Osnovno šolo Loka (12,7 milijona evrov). Ocenjena poraba je višja za 2,5 milijona evrov, pri tem občina načrtuje 1,1 milijona evrov neto (novega) zadolževanja, ostalo bodo pokrili z lastnimi sredstvi. Prejemniki občinskih nagrad Župančičevo plaketo za leto 2022 prejme Toni Verderber za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam ter posameznikom. Župančičevo diplomo za leto 2022 prejmeta Fotoklub Črnomelj za izjemen doprinos k prepoznavnosti in kakovosti umetnosti fotografije v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 20-letnici delovanja ter Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi  za uspešno izvedbo projekta Uršek se druži in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje. Plaketo Občine Črnomelj za leto 2022 prejme Jože Pavlakovič za dolgoletno izjemno in predano delo v župniji Stari trg ob Kolpi ter za bogatenje kulturne, zgodovinske in verske dediščine v lokalnem okolju. Diplome  Občine Črnomelj za leto 2022…
več … Črnomelj: Znani prejemniki občinskih priznanj za leto 2022