Na podlagi ponovne anonimne prijave v zvezi z novogradnjo vrtca v Loki je Občino Črnomelj v petek, 6. januarja, obiskal elektroenergetski inšpektor. Ob inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, zato je bil izdan sklep o ustavitvi postopka, je občina objavila na svoji spletni strani. Podobno obvestilo so objavili že tudi decembra, po takratni anonimni prijavi je občino 12. decembra 2022 obiskal gradbeni inšpektor. Tudi takrat ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, zato je inšpektor postopek ustavil. Občina je objavila tudi obrazložena sklepa. Iz sklepa o obisku gradbenega inšpektorja je razvidno, da je ta s postopkom pričel že 23. novembra (vir). Ugotovil je, da sta za gradnjo vrtca pridobljena tako gradbeno kot uporabno dovoljenje. Prvo je bilo izdano 1. julija 2021, uporabno pa 24. oktobra 2022. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na osnovi tehničnega pregleda, pri katerem so sodelovali izvedenci različnih strok, ki so ustreznost del potrdili s svojimi podpisi. Pri zdajšnje izrednem inšpekcijskem elektroenergetskem nadzoru pa je inšpektor tega opravil z namenom ugotovitve dejanskega stanja električnih inštalacij v objektu (vir). Preverjal je tudi, ali so pri uporabni in vzdrževanju upoštevane predpisane tehnične zahteve. Anonimni prijavitelj je prijavi priložil celo fotografijo inštalacij v predelni – suhomontažni steni in navedel, da ni zagotovljena varnost. Inšpektor pa je zapisal, da ob inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je postopek ustavil. Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je…
več … Črnomelj: Za novogradnjo vrtca v Loki dve anonimni prijavi