Na včerajšnji seji je vlada v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Črnomelj imenovala dva predstavnika ustanovitelja, to je države. Imenovana sta Andrej Fabjan in Stanislav Malerič. Sestava Sveta zavoda je naslednja: Predstavnika ustanovitelja, države: Andrej Fabjan, Stanislav Malerič Predstavnik ustanovitelja, občine Črnomelj: Janez Stepan (namestnik predsednika) Predstavniki zaposlenih: Nejc Gorše, Leopold Grahek, Nenad Mikunovič, Miha Movrin, Jelena Šikonja Predstavniki staršev: Franc Kovač, Robert Lozar, Nikolaj Simčič Predstavnika dijakov: Manca Bajuk, Rok Jože Mavsar  Ena prvih nalog popolnega sveta zavoda bo imenovanje ravnatelja Srednje šole Črnomelj. Elizabeta Prus je namreč oktobra nepreklicno odstopila s položaja ravnateljice. Šolo, ki se sooča s padcem števila vpisnih mest, je vodila drugi mandat. Srednjo šolo je sredi novembra, v okviru vladnega obiska regije, obiskal tudi državni sekretar na resornem ministrstvu Damir Orehovec, seznanil se je s problematiko in dejavnostjo šole. Zagotovil je, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira razvoj in obstoj Srednje šole v Črnomlju. Prusovi so v zadnjih letih pogosto očitali slabo vodenje šole, kar se je odrazilo tako v medsebojnih nesoglasjih kot slabem vpisu. Stvari so še poslabšali nedavni izpisi črnomaljskih gimnazijcev, ki so večinoma odšli na Gimnazijo Novo mesto. Prusova je očitke zavračala. Pripis: Podatki o članih sveta zavoda so povzeti po spletni strani Srednje šole Črnomelj. A. L.
več … Črnomelj: Vlada imenovala svoja predstavnika v svet srednje šole