Predvidoma 10. maja se bo začela rušitev starega dela vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota v Loki. Glede na navedbe občine se bo gradnja novega vrtca pričela “predvidoma julija 2021”. Na občini navajajo, da bodo dela zaključena predvidoma do julija 2022. Investicija je ocenjena na 4 milijone evrov, izbrana sta izvajalca, to sta podjetje TGH iz Črnomlja in CGP Novo mesto. Nova stavba bo po najnovejših podatkih občine imela 14 oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori. “V sklopu investicije je tudi oprema in ureditev zunanje površine,” so zapisali na občini. Gradnja novega vrtca v črnomaljski Loki ima sicer že dolgo brado. Do volitev 2018 je bilo načrtovano, da bodo vrtec gradili v javno-zasebnem partnerstvu, gradilo naj bi podjetje Esotech Velenje, gradnja bi bila najmanj enkrat dražja. Po volitvah je ta možnost odpadla. Rečeno je bilo, da bo občina vrtec začela graditi že leta 2019. Nato je bil rok november 2020. Zdaj je to julij 2021, pa še to predvidoma. Na seji 25. marca 2021 je občinsko vodstvo poročalo, da je podpisana pogodba za projektiranje in gradnjo, v teku je projektiranje – usklajevanje idejne zasnove. Glede na terminski plan je do začetka meseca maja 2021 predvidena izdelava dokumentacije in vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V začetku julija pa začetek gradnje. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dana prijava na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021-2024. Še marca je bilo tudi zapisano, da gre za 10-oddelčni vrtec, zdaj poročajo o…
več … Črnomelj: Stari del vrtca v Loki bodo porušili