Včeraj je v Črnomlju ob občinskem prazniku, ki ga občani in občanke praznujejo 19. februarja, potekala novinarska konferenca. Župan občine Andrej Kavšek je skupaj s sodelavci predstavil končane projekte v preteklem letu, tiste, ki so v teku in tiste v pripravi. Občina je namreč v zadnjem letu naredila znaten korak naprej pri investicijah, predvsem na področju šolstva in izobraževanja. Občina je lani za investicije namenila kar 55 odstotkov proračunskih sredstev, kar je okoli 15 milijonov evrov. Večji projekti v občini Uvodoma je župan predstavil večje projekte v občini. Dokončana je gradnja novega vrtca v Loki. S tem je občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje ter zunanjo ureditev z igrali in ozelenitvami. Začela se je gradnja nove OŠ Loka, kar je velik korak na področju šolstva, saj gre za eno največjih investicij na tem področju v Sloveniji. Potekajo tudi gradbena dela dograditve OŠ Komandanta Staneta v Dragatušu. Dograjuje se nove potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. V zaključni fazi je sanacija stavbe nekdanjega dijaškega doma v Črnomlju. Investicija zajema statično sanacijo stavbe do vključno 1. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe. Hkrati je v teku izgradnja dvigalnega jaška v stavbi nekdanjega dijaškega doma  in dobava dvigala za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše.   Končana so dela  izgradnje ekonomske poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del, faza II). V okviru projekta se je dokončala gradnja določenih cest v skupni izmeri 328 m. V…
več … Črnomelj: Občina z največ investicijami na področju šolstva in izobraževanja