V Dragatušu nadaljujejo z dograditvijo osnovne šole. Investicija zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole in dograditev prostorov za potrebe osnovne šole in vrtca. Namen investicije je zagotoviti ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Izvajalec del je podjetje TGH Črnomelj. Vrednost investicije je 2,43 milijona evrov. Glede na podpisano pogodbo z izvajalcem del naj bi bila dela zaključena v juniju 2024. Investicijsko-gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring, Trebnje. Za dograditev dragatuške osnovne šole je prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše občini zagotovila 1,45 milijona evrov. (Več) A. L.
več … Črnomelj: Nova investicijska prelomnica za OŠ Dragatuš