Ministrstvo za notranje zadeve prodaja tri neopremljena stanovanja, in sicer v Črnomlju, Gornji Radgoni in Tolminu. Javna dražba bo potekala 26. maja 2021. Prodajajo se naslednja stanovanja: nezasedeno stanovanje ID znak 1535-17-16 v Črnomlju, Cankarjeva ulica 2, v skupni izmeri 67,60 m2 nezasedeno stanovanje ID znak 184-1002-11 v Gornji Radgoni, Mladinska ulica 16, v skupni izmeri 81,60 m2 zasedeno stanovanje ID znak 2248-747-51 v Tolminu, Gregorčičeva ulica 18A, v skupni izmeri 62,20 m2 Izklicna cena za stanovanje v Črnomlju je: 63.000 evrov. V znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov. Več podrobnosti je na voljo na povezavi: Številka: (gov.si) Javna dražba bo 26. maja 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. V primeru okoliščin zaradi covida-19, zaradi katerih javna dražba ne bo mogoča, bo določen nov termin za javno dražbo. M. D.
več … Črnomelj: Ministrstvo prodaja stanovanje v Cankarjevi ulici