V Občini Črnomelj so več let čakali na gradnjo osnovne šole v Loki, del več kot 50 let stare stavbe se je v neurju leta 2018 porušil, učence k pouku vozijo na pet različnih lokacij. Gre za največjo osnovno šolo v občini z več kot 500 učenci. Zeleno luč za novo šolo so Črnomaljci končno dočakali v začetku letošnjega leta, v začetku aprila je nato prišlo do podpisa za gradnjo šole, pogodbo sta z izvajalcem del, CGP Novo mesto, podpisala črnomaljski župan Andrej Kavšek in ravnateljica šole Damjana Vraničar. Vrednost pogodbe je 10,8 milijona evrov, zaključek skupaj s projektiranjem in vsemi deli je predviden julija 2024. Zdaj pa kaže, da se zapleta. Prišlo je tudi do medijskega izpostavljanje internih težav, ki se lahko razrešijo na enem sestanku. To pa lahko povzroči samo to, da se gradnja šole zamakne za več mesecev, če ne celo let. Če se gradnja namreč ne bo začela letos in končala v letu 2024, lahko propade tudi sklep o 6,9 milijona evrov državne pomoči. Ta je namreč vezan na točno določeno obdobje. Spomnimo. Da je do podpisa pogodbe sploh lahko prišlo, je bil potreben sklep vlade in potrditev v državnem zboru. Prejšnja vladajoča koalicija pod vodstvom Janeza Janše je Črnomlju zagotovila 6,9 milijona evrov državnih sredstev, brez tega investicije ne bi bilo, saj občina tega bremena sama ne bi zmogla. Začetek del je predviden za čas po iztekajočem se šolskem letu, ko naj bi začeli z rušitvenimi deli več kot 50 let starega in neuporabnega montažnega…
več … Črnomelj: Komu je v interesu, da se gradnja osnovne šole v Loki ne prične?