Ponovno izvoljeni župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je s sklepom določil podžupane, ki mu bodo v novem mandatu pomagali pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravljali določene naloge iz pristojnosti župana. Podžupani so postali Dubravko Čengija, Maja Kocjan in Jaka Birkelbach. Podžupan Dubravko Čengija (Lista za razvoj) je bil podžupan tudi v preteklem mandatu, pomagal bo županu pri opravljanju nalog iz njegove pristojnosti in bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter bi v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno opravljal tudi funkcijo župana. Podžupanja Maja Kocjan (SDS) bo opravljala naloge medobčinskega povezovanja in sodelovanja. Podžupan Jaka Birkelbach (SD) bo opravljal naloge priprave programa prireditev in obeležitev pomembnejših obletnic in dogodkov v občini. Vsi podžupani bodo svojo funkcijo opravljali nepoklicno in bodo izvajali naloge, za katere jih bo pooblastil župan. Kdo so novi podžupani? Dubravko Čengija Dubravko Čengija, rojen 2. 7. 1967, je zaposlen kot vodilni delavec – direktor predstavništva v Zavarovalnici Sava d.d. v Črnomlju z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva in gospodarstva. Podžupan Čengija si s svojim osebnim pristopom do ljudi prizadeva za spremembe v lokalnem okolju. »Veliko časa preživim na terenu, saj želim čim bolj prisluhniti ljudem in njihovim potrebam. V sodelovanju z županom in občinsko upravo nenehno iščemo ustrezne rešitve za potrebe iz okolja in nadaljnji razvoj občine. Delujem v dobro vseh občank in občanov ter si prizadevam za kvalitetno življenje v občini,« je o svojem delu povedal podžupan Dubravko Čengija. mag. Maja Kocjan Mag. Maja Kocjan, rojena 16. aprila 1980, je zaposlena na področju izobraževanja,…
več … Črnomelj: Imenovani novi podžupani