Projekt energetske prenove stavbe CIK Trebnje je občina lani uspešno prijavila na javi razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in se je letos izvajal s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kohezijskega sklada, lastni delež pa so zagotovili tudi Trebanjci iz občinskega proračuna. Naložba je skupaj z davkom vredna nekaj več kot 700.000 evrov. Dobrih 240 tisočakov bodo dobili iz omenjenega sklada. Zahtevek za izplačilo sredstev je občina že oddala in je trenutno v pregledu na Ministrstvu za infrastrukturo.preberite več »
več … CIK Trebnje manj potraten