V marcu je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo ceste Bojanja vas, kjer je bil kot cenovno najugodnejši ponudnik izbrano podjetje KOP Brežice d.d. Natančneje – gre za rekonstrukcijo občinske ceste Bojanja vas v dolžini 670 metrov, od priključka na državno cesto Bušinja vas – Radovica do obnovljenega asfalta pri hišni številki 56. Rekonstrukcija zajema odstranjevanje obstoječega asfalta, zamenjavo tampona, izvedbo odvodnjavanja in asfaltiranje.preberite več »
več … Čez poletje rekonstrukcija ceste v Bojanji vasi