Barbova graščina na Veseli Gori, ki je bila zgrajena leta 1768, je že precej dotrajana in da se prepreči nadaljnje propadanje objekta, je potrebna celovita obnova. Občina Šentrupert, ki je lastnica objekta, bi sama težko pokrila celotno naložbo, zato so se razveselili razpisa kulturnega ministrstva, na katerega so se tudi prijavili. Če bodo uspešni, bodo že letos stekla obnovitvena dela. Z dokumentom identifikacije investicijskega programa (DIIP) obnove Barbove graščine se je na zadnji seji seznanil občinski svet in ga tudi soglasno potrdil.preberite več »
več … Barbova graščina potrebna celovite prenove, občina upa na denar od države