V svojem nagovoru je podžupanja Sara Tomšič pohvalila organizatorje strokovnega srečanja, ker so se lotili nadvse aktualne teme obstoječih zdravstvenih in družbenih posledic epidemije koronavirusa. Poudarila je, da je epidemija prizadela in zaznamovala vse generacije, terjala od celotne družbe spremembo vedenjskih obrazcev, navad, socialnih in virtualnih stikov. Zato upa, da bo strokovno srečanje, poleg novih uvidov in spoznanj, ustvarilo nastavke za ukrepanje in reševanje obstoječih problemov in izzivov tudi v praksi. V Društvu Projekt Človek so zapisali: »V času epidemije, šolanja na daljavo, omejitev in potem vrnitvijo v “normalo”, so bili mladostniki soočeni s situacijo, ki je zahtevala njihovo večjo odgovornost, samostojnost, samodisciplino, morda malo bolj poglobljeno razmišljanje o sebi, soočanje s stresom… Za dosti mladostnikov je bilo to preveč obremenjujoče, kar se je odrazilo na različne načine… Od tu vprašanje ali smo od njih zahtevali preveč? Morda ne… katere so pravzaprav vrednote današnjih mladostnikov/ali so zgrešene, kaj jim pomenijo…Kaj je mladostniku dandanes sploh pomembno in kakšna je naša vloga oz,. kakšen je namen našega delovanja pri tem?« Na ta vprašanja so poskušali odgovoriti predavatelji, ki so predstavili svoje izkušnje, opažanja in podali predloge, ki bodo zagotovo v pomoč drugim delavcem, ki delajo z mladostniki. Predavali so Urška Peterca iz Društva Projekt Človek, Jožica Hrovat iz ŠC Novo mesto, Rok Bogataj, predsednik romskega društva Ternipe, Niko Okoren, sodelavec Romskega društva Romano veseli, Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, Jernej Picelj iz Zavoda Mavrični bojevniki Novo mesto ter Andreja Vukmir Brenčič iz Strokovnega centra Planina. Program Društva…
več … Ali od mladostnikov zahtevamo preveč?