Delničarji družbe Akrapovič so se na četrtkovi skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2021, ki ga je družba končala z 20,1 milijona evrov čistega dobička. Bilančni dobiček na dan 31. december 2021 znaša 28,6 milijona evrov, od tega se v skladu s sprejetim sklepom nameni deset milijonov evrov za izplačilo dividend edinemu delničarju, to je holding Akrapovič skupina, preostanek pa ostane nerazporejen.preberite več »
več … Akrapovič lani z 20 milijoni čistega dobička