Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave občin Dolenjske poziva vse, ki imajo zasajeno vegetacijo na način, da slednja ovira preglednost, sega na cesto ipd., da jo obrežejo oziroma odstranijo in tako prispevajo k večji prometni varnosti.
več … Akcija nadzora nad preglednostjo cest v območju OŠ in vrtcev