Kmetijska zadruga (KZ) Trebnje-Krka v prihodnjih letih načrtuje dve veliki naložbi, gradnjo trgovskega centra v Črnomlju in novega Agroservisa v Novem mestu. Zlasti pri slednjem pa se med najbližjimi sosedi porajajo nekateri pomisleki, čeprav ureditev območja obstoječega Agroservisa večinoma podpirajo. Svet KS o namerah podjetja KZ Trebnje-Krka uradno ni bil obveščen, so se pa na vodstvo KS glede omenjenega projekta že lani obrnili številni krajani, zlasti najbližji sosedje Agroservisa. Najbolj so jih skrbeli predvidena višina novega trgovskega objekta, povečano število tovornjakov v neposredni bližini stanovanjskih hiš, gradbeni poseg v visoko skalnato območje, kar bi lahko po njihovem mnenju privedlo do poškodb stanovanjskih hiš v bližini in na pobočju. Skrbijo jih tudi načrtovani silosi, predvsem njihova vsebina, ki bi lahko povzročala neprijetne vonjave.preberite več »
več … Agroservis: Upoštevali pripombe krajanov