Za omogočanje in spodbujanje razvoja gospodarskih družb na vseh nivojih je naloga občine, da aktivno izvaja prostorsko načrtovanje in zagotavlja ustrezno komunalno opremljena zemljišča za nove investitorje in širitve uspešnih gospodarskih družb. Na Mestni občini Novo mesto smo aktivni na obeh področjih. V zadnjih letih smo se lotili komunalnega opremljanja 3 večjih gospodarskih con (Livada, Brezovica in Cikava), hkrati pa bo občinski svet v prihodnjem mesecu dokončno potrjeval spremembe občinskega prostorskega načrta, ki med drugim predvidevajo tudi širitev površin za industrijsko proizvodnjo, namenjenim delovanju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb in sicer na območju Ločne in ob Straški cesti.
več … Adria Mobil ostaja povezana s prestolnico slovenskega izvoznega gospodarstva