Marko Račič, najstarejši adlešiški olimpijecRojen 25. aprila 1920 v Adlešičihpreberite več »
več … Adlešičani smo dvignili kupice za našega najstarejšega olimpijca Marka Račiča