V zadnjih dneh avgusta je praznovala svoj častitljiv jubilej, 90 let, gospa Marija Turk iz Verduna pri Stopičah. Živi sama na svojem domu, obkroženim z vrtom, sadnim drevjem in vinsko trto s pogledom na pobočje prelepih Gorjancev in okolico Novega mesta. Njeni trije otroci so si ustvarili svoje družine in jo redno obiskujejo. Gospa Marija Turk je bila dolgoletna aktivna prostovoljka Krajevnega odbora Rdečega križa Stopiče. Vedno nasmejana, pripravljena pomagati in nuditi pomoč starejšim, je mnogo prispevala k delovanju odbora. preberite več »
več … 90 let Marije Turk