V šentjanški krajevni skupnosti so ob nedavnem krajevnem prazniku izrazili veselje nad zadnjimi pridobitvami. Mednje spada izgradnja poslovilne vežice na Velikem Cirniku, pri čemer so lepo uredili okolico in vaško središče. Razširili in asfaltirali so tudi klanec na cesti Brunk – Kocutna ter porušili hišo na začetku Podboršta, kar je omogočilo razširitev ceste, ureditev odvodnjavanja, s to pridobitvijo pa se je povečala prometna varnost na tej prometni cesti.preberite več »
več … 40 let že čakajo na novo igrišče; letošnji priznanji KS Jožetu Livku in Ivanu Strnadu